Cette pétition semble terminée, vous pouvez toujours la signer pour montrer votre support.

Belgique citoyenne unifiée -Verenigd burgerlijk België

NL, DE, FR

résultat de la remise : http://www.lapetition.be/answers/7009.html

Elke gemeenschap denkt de waarheid te bezitten. Een gemeenschap gaat van het principe van territorialiteit uit; de andere van het principe van persoonlijkheid.

Het recht van de bodem:
− Vlamingen, Walen, Brusselaars en Duitstaligen zijn Belgen.
− Vlaanderen, Wallonië, Brussel en de Duitstalige gemeenschap maken deel uit van België.
− Als Belg, hebben wij het recht om onze woonplaats te kiezen.

Alle Belgen eisen het recht van de bodem.

Het recht van de personen:
- Als Vlamingen, Walen, Brusselaars, Duitstaligen zijn wij allen personen en als zodanig hebben wij rechten en plichten.
− Wij hebben het recht om ons in één van de 3 nationale talen uit te drukken
− Wij hebben het recht om onze administratieve documenten in één van de 3 nationale talen te ontvangen en rekening houdend met de aanwezigheid van grote internationale instellingen in België zouden we ook de mogelijkheid moeten bieden om ze in het Engels te verkrijgen.

− Wij hebben het recht om gelijk te zijn voor de belastingen, taksen, retributies en anderen (kijk- en luistergeld, succesierechten, bijdragen, enz)

Alle Belgen eisen het recht van de personen.

Door deze petitie, eisen wij de eenheid van België, het einde van de gewesten, het einde van het communautair systeem en de gelijkheid van alle Belgen.

Voorts willen wij het volgende bericht overdragen aan onze politiekers.
Hef U op, denk België en gedraag u in Staatsvrouwen en -mannen, met als enige zorg het welzijn van de burgers.
Span u in om van België terug een land te maken waar het goed is om te leven.
De belg is jullie politieke spelletjes beu !
*********************************
DE
Jede Gemeinschaft glaubt die alleinige Wahrheit für sich gepachtet zu haben. Eine Gemeinschaft basiert sich zunächst auf das Gebietsprinzip; eine andere wiederum auf das Prinzip der Persönlichkeit und der Person.

Zum Gebietsrecht:
- Flamen, Wallonen, Brüsseler und die Deutschsprachigen sind allesamt Belgier.
- Flandern, die Wallonie, Brüssel und die Deutschsprachige Gemeinschaft sind Teile Belgiens.
- Als Belgier haben wir das Recht unseren Wohnort frei zu wählen.

Alle Belgier erheben den Anspruch auf das Gebietsrecht.

Das Personenrecht:
- Flamen, Wallonen, Brüsseler und Deutschsprachige, wir alle sind Personen und als diese haben wir Rechte und auch Pflichten.
- Wir haben das Recht uns in einer der drei Landessprachen auszudrücken und zu sprechen
- Wir haben das Recht, alle unseren administrativen Formulare und Dokumente in den drei Landessprachen zu erhalten und hinsichtlich der großen internationalen Institutionen die Belgien
beheimatet liefern wir den Beweis dafür, dass wir kommunikativ intelligent sind – da macht Englisch als Zusatzsprache nichts aus.
- Wir haben das Recht vor der Steuer, vor den Abgaben und Einkünften gleich zu sein (Fernsehgebühren, Radio, Steuerwesen, Erbe...)

Jeder Belgier erhebt den Anspruch auf das Personenrecht.

Mit dieser Petition verlangen wir die Einheit Belgiens, das Ende der Regionen, das Ende der einzelnen Gemeinschaften und die Gleichheit aller Belgier.

Übrigens werden wir es nicht versäumen, diese Botschaft unseren Volksvertretern, den Politkern vorzutragen!
- Informieren Sie sich, machen Sie mit, denken Sie, belgisch und schlüpfen Sie in die Rolle der Staatsmänner und-Frauen die als einzige Sorge das Wohl des Bürgers haben sollten.
Arbeiten Sie mit, damit Belgien wieder zu EINER Nation wird in der es sich gut leben lässt.
*********************************
FR
Chaque communauté croit détenir la vérité. Une communauté part du principe de territorialité; l'autre du principe de personnalité.

Droit du sol :
- Les Flamands, Wallons, Bruxellois et Germanophones sont belges.
- La Flandre, la Wallonie, Bruxelles, et la communauté Germanophone font partie de la Belgique.
- En tant que Belge, nous avons le droit de choisir le lieu de notre domicile.

Tous le Belges revendiquent le droit du sol.

Droit des personnes :
Flamands, Wallons, Bruxellois, Germanophones, nous sommes tous des personnes et en tant que telles nous avons des droits et des obligations.
- Nous avons le droit de nous exprimer dans une des 3 langues nationales
- Nous avons le droit de recevoir nos documents administratifs dans une des 3 langues nationales et en tenant compte des grandes institutions présentes en Belgique nous ferions preuve d'intelligence en ajoutant la possibilité de les obtenir en anglais.
- Nous avons le droit d'être égaux devant les impôts, les taxes, redevances et autres (télé-redevance, radio, succession, contributions, etc.)

Tous les belges revendiquent le droit des personnes.

Par cette pétition, nous exigeons l'unité de la Belgique, la fin des régions, la fin du communautaire et l'égalité des Belges.

Par ailleurs, nous souhaitons faire passer le message suivant à nos politiques.
- Prenez de la hauteur, pensez Belgique et comportez vous en femmes et hommes d'Etat en ayant pour unique souci le bien être des citoyens.
Oeuvrez pour que la Belgique soit un pays où il fait bon vivre.

Facebook   Twitter   Google +   Reddit   Email

Signer la petition

Dernières Signatures

 • il y a 259 days ago : ******** Dee de Brugge BE
 • il y a 1920 days ago : ******** André de Tertre Belgique
 • il y a 2350 days ago : ******** Elise de Bruxelles belgique
 • il y a 2724 days ago : ******** didier de alsemberg belgique
 • il y a 2776 days ago : ******** Jean Yves de Saint-Ghislain Belgique
 • il y a 2792 days ago : ******** Zdravko de Haaltert BELGIQUE
 • il y a 2803 days ago : ******** Francis de Barry BELGIQUE
 • il y a 2808 days ago : ******** Roland de Wezembeek-Oppem Belgique
 • il y a 2816 days ago : ******** KARLO de WILRIJK BELGIE
 • il y a 2841 days ago : ******** patricia de renaix belgique
 • il y a 2846 days ago : ******** Michèle de ham-sur heure Belgique
 • il y a 2849 days ago : ******** Etienne de Genval belgique
 • il y a 2850 days ago : ******** Karine de Berlaar Belgie
 • il y a 2850 days ago : ******** daniel de bruxelles belgique
 • il y a 2850 days ago : ******** Joachim de Brussel Belgie
 • il y a 2850 days ago : ******** Marchal de Roskilde Danemark
 • il y a 2850 days ago : ******** daniel de thuillies belgique
 • il y a 2851 days ago : ******** thomas de tervuren belgique
 • il y a 2851 days ago : ******** alain de DAMME BE
 • il y a 2851 days ago : ******** Philippe de 1700 Belgique
 • il y a 2858 days ago : ******** Jean-Charles de Braine-L'Alleud Belgique
 • il y a 2896 days ago : ******** Stéphanie de Bioul Belgique
 • il y a 2898 days ago : ******** francesca de HOUDENG-AIMERIES HAINAUT BELGIQUE
 • il y a 2905 days ago : ******** Matthieu de etterbeek belgique
 • il y a 2906 days ago : ******** Cécile de Genval Belgique